Sofiedal 08 008jpg

Køb og salg af haver

For, at kunne købe have i H/F Sofiedal skal du have folkeregister adresse i Aalborg Kommune


Haver til Salg   opt. den 24/3 .2021

Ingen haver til salg

_______________


Køb og salg kan kun ske ved bestyrelsens medvirken Inden salg skal der altid være foretaget en vurdering af have og hus

 Ønskes en vurdering foretaget skal der rettes henvendelse til på 9115 9125 eller E mail: hfsofiedal@gmail.com  Pris for en vurdering er 500 kr.
Beløbet betales af sælger og betales direkte til Kredsens vurderings-nævn når vurderingen foretages. Samtidig betales 200 kr. til foreningen
Husk inden vurdering, at udfærdige en liste indeholdende indbo og andet, der følger med ved salg. For at se haverne som er til salg, kontakt venligst den pågældende have-lejer Al henvendelse vedrørende salg og køb bedes rettet til formand  tlf. 9115 9125

Medlemskab af Haveselskabet Sofiedal koster kr. 1000,- beløbet betales ved underskrivelse af lejeaftale.