Sofiedal 08 008jpg

Køb og salg af haver

For, at kunne købe have i H/F Sofiedal skal du have folkeregister adresse i Aalborg Kommune


Haver til Salg   opt. den 28/11-2019 

__________________________
Have nr. 128 indlagt el

Vurderings pris kr. 136.956,- vurderings år 2019 Handels pris kan forhandles - kontakt have ejeren tlf. 53 87 30 11
__________________________

Køb og salg kan kun ske ved bestyrelsens medvirken Inden salg skal der altid være foretaget en vurdering af have og hus
 Ønskes en vurdering foretaget skal der rettes henvendelse til Arne på 30 56 91 25 eller andvejgaard@stofanet.dk Pris for en vurdering er 500 kr.
Beløbet betales af sælger og betales direkte til Kredsens vurderings-nævn når vurderingen foretages. Samtidig betales 200 kr. til foreningen
Husk inden vurdering, at udfærdige en liste indeholdende indbo og andet, der følger med ved salg. For at se haverne som er til salg, kontakt venligst den pågældende have-lejer Al henvendelse vedrørende salg og køb bedes rettet til formand Arne Nielsen have 91 tlf. 30 56 91 25

Medlemskab af Haveselskabet Sofiedal koster kr. 1000,- beløbet betales ved underskrivelse af lejeaftale.