Sofiedal 08 008jpg

Køb og salg af haver

For, at kunne købe have i H/F Sofiedal skal du have folkeregister adresse i Aalborg Kommune


Haver til Salg   opt. den 04.04.2020

__________________________
Have nr. 128 indlagt el

Vurderings pris kr. 136.956,- vurderings år 2019 Handels pris kan forhandles - kontakt have ejeren tlf. 53 87 30 11
__________________________
Have nr. 120 indlagt el
Vurderings pris kr. 120.460,,- vurderings år 2020 Handels pris kan forhandles - kontakt have ejeren tlf. 31531109
_______________________________
Have nr. 58 indlagt el
Vurderings pris kr. 86.076,- vurderings år 2020 Handels pris kan forhandles - kontakt have ejeren tlf. 22990798 
_______________________________


Køb og salg kan kun ske ved bestyrelsens medvirken Inden salg skal der altid være foretaget en vurdering af have og hus

 Ønskes en vurdering foretaget skal der rettes henvendelse til på 9115 9125 eller E mail: hfsofiedal@gmail.com  Pris for en vurdering er 500 kr.
Beløbet betales af sælger og betales direkte til Kredsens vurderings-nævn når vurderingen foretages. Samtidig betales 200 kr. til foreningen
Husk inden vurdering, at udfærdige en liste indeholdende indbo og andet, der følger med ved salg. For at se haverne som er til salg, kontakt venligst den pågældende have-lejer Al henvendelse vedrørende salg og køb bedes rettet til formand  tlf. 9115 9125

Medlemskab af Haveselskabet Sofiedal koster kr. 1000,- beløbet betales ved underskrivelse af lejeaftale.